Om Aktiva Arvika

Föreningen Aktiva Arvika

År 1999 bildades Arvika Centrumförening för att få en långsiktig och medveten utveckling av handeln i Arvika. Sedan 2005 heter föreningen Aktiva Arvika. Föreningen är ett samarbete mellan näringen, fastighetsägare och Arvika Kommun.

PROGRAM CENTRUMUTVECKLING
Föreningen har tillsammans med Arvika kommun tagit fram ett program och en vision för centrumutveckling. Samverkan är nyckelordet och målsättningen är att nå Svenska Stadskärnors kvalitetsmärkning QM som ett första steg och en långsiktig målbild är att ansöka om utmärkelsen Årets Stadskärna.
Ambitionen är att programmet ska ses över var tredje år och att handlingsplaner inom varje strategiområde ska tas fram.
Arvika kommuns kommunledningsutskott och Aktiva Arvikas styrelse har varit styrgrupp för programmet. Föreningen Aktiva Arvikas medlemmar har involverats i SWOT-analyser, workshops och i hur önskade insatser bör prioriteras. Programmet utgår från att ta vara på de värden som finns och utveckla dem och en viktig del är att vi utvecklar Arvika centrum tillsammans, kommun, fastighetsägare och näringsliv.

Visionen är, Arvika – en upplevelse och har tre övergripande strategier:
Vi träffas, trivs och njuter
Vi tar tillvara på kunskap och idéer
Vi utvecklar en grön och skön stad med närhet till vatten

Vill du ta del av hela programmet? Hör i så fall av dig till aktiva.arvika@arvika.com