Om Aktiva Arvika

Föreningen Aktiva Arvika

År 1999 bildades Arvika Centrumförening för att få en långsiktig och medveten utveckling av handeln i Arvika. Sedan 2005 heter föreningen Aktiva Arvika. Föreningen är ett samarbete mellan näringen, fastighetsägare och Arvika Kommun.

PROGRAM CENTRUMUTVECKLING
Föreningen har tagit fram en vision, mål och strategiska områden för centrumutveckling.  Materialet utgår från att ta vara på de värden som finns och utveckla dem och en viktig del är att vi utvecklar Arvika centrum tillsammans; kommun, fastighetsägare och näringsliv.

Visionen är: ”En attraktiv stadskärna och en levande mötesplats som skapar värden för alla!” och har fyra övergripande strategier:
1. Utveckling av stadskärnan
2. Ökat medlemsvärde
3. Fortsatt samverkan och samarbeten
4. Förstärkt kommunikation och marknadsföring

Föreningens mål är att värna om Arvikas utveckling och framtid. Stimulera handeln, höja attraktiviteten, öka trivseln och förbättra miljön i centrum.

Här kan du ta del av Aktiva Arvikas mål, vision och strategier.