Hitta hit / Parkera

Arvika ligger vid sjön Glafsfjorden, som har sjöförbindelse till Vänern.
Riksväg 61 passerar staden, liksom järnvägen Västra Stambanan.
Avståndet till norska gränsen är 43 km, till Oslo 170 km och till Stockholm 380 km.

PARKERA
Parkeringsplatser och p-skiva:
I Arvika centrum och innerstad finns 1 600 kommunala parkeringsplatser, förutom en mängd ”privata” parkeringsplatser som en del större affärskedjor erbjuder.
De kommunala parkeringsplatserna är avgiftsfria, men för många av dem gäller att du måste använda p-skiva. P-skivan är gratis och du kan hämta den bland annat hos:

Kundtjänsten i stadshuset
Arvika Turistbyrå
Arvika Bibliotek
Ingestrands camping
ICA Palmviken, Coop Palmviken, Coop Styckåsen
Nordells
Shell 7-Eleven, OKQ8

Så här fungerar p-skivan:
Du ställer pilen på p-skivan på det klockslag som du parkerar bilen (avrundat till närmast följande hel eller halv timme). Om du parkerar före tidsbegränsningen ställer du in skivan på det klockslag då tidsbegränsningen börjar enligt parkeringsskylten, till exempel klockan 08.

Du får inte ändra p-skivans inställning under den tid du står parkerad inom tidsbegränsningen.
Lägg p-skivan innanför vindrutans högra sida (passagerarsidan), den ska gå lätt att avläsa utifrån.

Parkeringsplatser för rörelsehindrade i Arvika centrum klicka här