Westra Wermlands Sparbank

Nära 4 miljarder kronor har Westra Wermlands Sparbank utlånade, varav hälften av pengarna är satsade i västvärmländska företag. Alla pengar som går in till banken kommer på ett eller annat sätt åter till bygden. Genom utlåning, investeringsvilligt kapital, stöd till kultur-, samhälls- och föreningsliv samt mycket mer.

Adress: Västra Torggatan 1A Arvika | Telefon: 0570-848 00 | Webbplats → |